Staże

Program stażowy w Projekcie ma na celu zwiększenie efektywności transferu wiedzy, nawiązania współpracy między sektorami przedsiębiorczości i nauki oraz zwiększenie wiedzy odbywających staż doktorantów o kierunkach rozwoju gospodarki i potrzebach przedsiębiorstw, weryfikację doświadczenia naukowego pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania badań przez odbywających staż pracowników naukowych, a także zapoznanie odbywających staż w Uniwersytecie Śląskim pracowników przedsiębiorstw z aktualnymi kierunkami i zakresami badań, zapleczem technicznym i tendencjami rozwojowymi na Uczelni.

Uczestnikami programu stażowego mogą być doktoranci/stypendyści Projektu FORSZT, pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii lub Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.

Zakresy badawcze staży:

 • inżynieria i symulacje biomedyczne
 • biotechnologia
 • obrazowanie medyczne i przetwarzanie obrazu
 • zastosowanie metod i analiz komputerowych w fizyce i chemii
 • nanofizyka
 • badanie materiałów
 • badanie systemów kwantowych

STAŻE DLA DOKTORANTÓW

Miesięczne staże w wymiarze 60 godzin/os – bezpłatne. W projekcie przewidziano 9 miejsc stażowych dla doktorantów (cztery w 2014 roku i pięć w 2015 roku).

STAŻE DLA PRACOWNIKÓW

Miesięczne staże w wymiarze 30 godzin/os – płatne. W projekcie przewidziano 9 miejsc stażowych w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych WIiNoM/WMFiCH UŚ (cztery w 2014 roku i pięć w 2015 roku) oraz 18 miejsc stażowych w Uniwersytecie Śląskim (w ramach wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Informatyki i Nauki o Materiałach) dla pracowników przedsiębiorstw (osiem w 2014 r. i dziesięć w 2015 r.).

REKRUTACJA

Nabór (II tura) zamknięty. Informujemy, że ranking stażystów zostanie opublikowany po spotkaniu Rady Programowej 11 lutego.

LISTA RANKINGOWA NA ROK 2015

PRACOWNICY NAUKOWI (PN)

Osoby zakwalifikowane do programu:

 1. Koprowski Robert
 2. Dawid Aleksander
 3. Kozik Violetta
 4. Bąk Andrzej
 5. Szurko Agnieszko

Lista rezerwowa:

 1. Kostur Marcin
 2. Wojtyniak Marcin

PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTW (PP)

Osoby zakwalifikowane do programu:

 1. Jurska Aleksandra
 2. Nobis Agata
 3. Gajda Anna
 4. Sochanik Aleksander
 5. Makuch Joanna
 6. Kasperczyk Damian
 7. Jelińska Marta
 8. Kolanko Monika
 9. Sadowski Wojciech
 10. Małota Zbigniew

Lista rezerwowa:

 1. Śnietura Mirosław
 2. Grzyb Marta

DOKTORANCI / STYPENDYŚCI FORSZT (D)

Osoby zakwalifikowane do programu:

 1. Osak Patrycja
 2. Szklarska Magdalena
 3. Zygadło Dorota
 4. Łuczak Jacek
 5. Słapik Aleksandra

Regulamin (wraz z kompletem załączników) organizacji staży naukowych w ramach Projektu pt.: „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT do pobrania tutaj.

WNIOSKI APLIKACYJNE:

 • wniosek aplikacyjny – doktorant (pdf, doc)
 • wniosek aplikacyjny – pracownik UŚ/pracownik przedsiębiorstwa (pdf, doc)

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 359 22 66 (Karolina Karpa) lub mailowy (janusz.gluza@us.edu.pl).